layoutWhite.jpgimg80

Nejčastější otázky a odpovědi 

1) Co znamená digitální pozemní vysílání?


Jedná se o vysílání, které je šířeno pomocí vysílačů, které již nyní šíří stávající analogový signál, ale vysílání je již v digitálním formátu. Vysílání se označuje zkratkou DVB-T. Budují se však i nové vysílače určené pouze pro digitální vysílání. Digitální vysílání umožňuje vysílat více programů s větší kvalitou obrazu i zvuku. Programy jsou vysílány v tzv. multiplexech.

Vysílání přináší také informace o programu, tzv. elektronického programového průvodce (EPG), který v podstatě nahrazuje televizní program. S rozvojem digitálního vysílání přibudou různé interaktivní služby - hry, hlasování, prohlížení webových stránek, e-mail a další. Pro interaktivní služby bude nutný přijímač podporující domácí multimediální platformu MHP.2) Co je to Set-top-box a k čemu slouží?


Set-top-box (zkr. STB) je zařízení, které dokáže zpracovat digitální signál a poté ho zobrazit na televizoru. Dekóduje digitální data. Slouží pro převod digitálního signálu do analogové podoby. Díky Set Top Boxu můžete také poslouchat rozhlasové stanice. A to přes reproduktory v televizoru nebo po připojení zvukového výstupu (nejčastěji přes cinch konektory) na váš zesilovač, domácí kino, věž, aj.

Set Top Boxy jsou proto důležité pro majitelé starších analogových televizorů. Po odpojení analogové signálu nebude již možno přijímat digitální signál bez Set-top-boxu.3) Je možné připojit Set-top-box ke každému televizoru a připojit i k jinému zařízení, např. DVD rekordéru?


Ano, Set-top-box je možno připojit ke každému televizoru, ale je nutné si zjistit, kterými vstupy disponuje váš televizor (SCART, CINCH, HDMI). Podle toho potom vyberete požadovaný přijímač, který je vybaven patřičnými výstupy. Není tedy problém zapojit i televizor starý 20 let.

Takže není problém propojit Set-top-box s DVD rekordérem, s videem, projektorem či jinými zařízeními.

Záleží však na možnostech jednotlivých zařízení – počtu vstupů a výstupů. Dražší přístroje samozřejmě disponují lepší výbavou.4) Mohu použít stávající anténní systém?


Ano i ne. Je nutné zjistit si, jestli dokáže vaše anténa přijímat konkrétní kanál, který se vysílá v dané lokalitě. Toto může být pro spoustu lidí problém, protože na domech můžeme vidět mnoho typu antén (kanálové, širokopásmové, dipóly, polská síta, aj.) a tyto antény umožňují přijímat určité spektrum signálu.

Jsou samozřejmě oblasti, kde můžete přijímat signál i na „kus drátu“ (většinou jsou to místa blízko vysílače). Je třeba brát v potaz výhled na vysílač, překážky (např. vysoký panelový dům) a samotnou vzdálenost od vysílače.

 


5) Proč se mluví o „pozemní“ nebo „zemské“ digitální televizi?


Správný překlad pojmu DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) zní zemské digitální vysílání. Zemské proto, že je vysíláno z pevně ukotvených vysílačů a je přijímáno standardními anténami, není to vysílání satelitní, ani kabelové. Do povědomí veřejnosti se však vžil příhodnější přívlastek „pozemní“.

 


6) Bude se pozemní digitální vysílání dále rozvíjet, není to ztracená investice?


Digitální vysílání se bude i nadále rozvíjet. Budou přibývat další programy a digitální vysílání se rozšíří po celém území ČR. Při rozhodování o koupi digitálního přijímače je třeba přihlédnout také k tomu, že během několika let bude analogové vysílání vypnuto a zůstane pouze vysílání digitální.7) Lze přijímat české programy i jiným způsobem v případě, že nemám signál digitálního pozemního vysílání?


Ano, pomocí satelitního přijímače.8) Co je to satelitní vysílání?


Signál satelitního vysílání není přijímán z pozemních vysílačů, ale z antén umístěných na družicích, které se nacházejí na tzv. geostacionární dráze, přibližně 36 tisíc km nad zemským povrchem. Družice se pohybují stejnou rychlostí jakou se otáčí naše Země a zachovávají si tak stejnou pozici. Trvale tak pokrývají stejnou plochu Země.9) Jaké území pokrývá satelitní vysílání?


Satelitní vysílání družic určených pro příjem v České republice pokrývají celé území republiky. V některých lokalitách se může stát, že ve výhledu na družici překáží např. výšková budova, strom nebo terénní nerovnost.

 


10) Co je potřeba k příjmu satelitního vysílání?


Pro příjem je nutný tzv. satelitní komplet, který zahrnuje satelitní přijímač a parabolická anténa s konvertorem (LNB). Při instalaci satelitního kompletu je složité správné nasměrování satelitní antény, proto by montáž měla být svěřena specializované firmě.

 


11) Je satelitní televize placená?


Mezi programy vysílanými z družic jsou programy volné (nekódované) a kódované. Kódované programy jsou většinou placené a pro jejich příjem potřebujete přijímač pro příjem kódovaných programů a příslušnou dekódovací kartu.

 


12) Je možné přijímat televizní programy z více družic?


Ano, na jednu parabolu lze umístit více konvertorů, které tak využívají odraz signálu z plochy paraboly. Je možné také využít natáčecí zařízení, které otáčí parabolou na jinou pozici.

 


13) Je možné přijímat satelitní vysílání na více televizorech?


Pokud použijete pouze jediný satelitní přijímač, bude možné sledovat na více televizorech stejný televizní program. Pro sledování různých programů na více televizorech je nutné ke každému televizoru pořídit jeden satelitní přijímač a konvertor s více výstupy.